TAGJAINK SZÁMA: 28831 FŐ
  • Végzett hallgatóink 97,24%-a ajánlaná az egyetemet barátainak, ismerőseinek

  • Végzett hallgatóink 79,45%-a végez saját vagy kapcsolódó szakterületének megfelelő munkát

  • "PTE-s hallgatónak lenni a legjobb dolog a világon."

  • Díszoklevél igénylés

  • PTE-s diplomával, amerre csak szeretnél!

  • "Aki egyszer PTE-s diák volt, mindig az marad!"

  • "Büszke vagyok arra, hogy Pécsen szereztem diplomát"

  • "Gyönyörű város, nívós egyetem, sok lehetőséggel"

Adatkezelési szabályzat

PTE KARRIER IRODA | Pécsi Diplomások Köre

Adatkezelési Szabályzat
 
A Pécsi Tudományegyetem öregdiák szervezete a Pécsi Diplomások Köre, működtetője az Karrier Iroda, amely a Rektori Kabinet Kapcsolati és Nemzetköziesítési Igazgatóság egysége.
 
Jelen dokumentum a Pécsi Diplomások Köre adatkezelési szabályzatát és az általa üzemeltetett www.alumni.pte.hu weboldal felhasználási feltételeit tartalmazza.
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján az adatkezelést a NAIH-70324/2013. számon nyilvántartásba vette.
 
1. Az adatkezelő neve:
Pécsi Tudományegyetem, amely ezt a feladatát a Rektori Kabinet Kapcsolati és Nemzetköziesítési Igazgatóság Karrier Irodán keresztül látja el. (A továbbiakban Karrier Iroda.)
 
2. Az adatkezelő címe:
7622 Pécs Vasvári Pál u. 4.
 
3. Az adatkezelő egyéb elérhetősége:
Telefon: +36-72/251-200; E-mail: alumni@pte.hu; web: www.alumni.pte.hu
 
4. Az adatkezelés megnevezése:
A Pécsi Tudományegyetemen az egyetemi szenátus által alapított belső egyetemi szervezet, a Pécsi Diplomások Köre és az azt működtető Karrier Iroda látja el az alumni/öregdiák program feladatait. A programban a Pécsi Diplomások Köréhez regisztráló, jelentkező személyek tagokká válnak. A regisztrációkor, jelentkezéskor önkéntesen megadott adatok kezelését az Karrier Iroda biztosítja.
 
5. Az adatkezelés jogalapja:
A vonatkozó 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást a www.alumni.pte.hu weboldalon történő REGISZTRÁCIÓ vagy személyes JELENTKEZÉS alkalmával adja meg a csatlakozó személy. (A továbbiakban: tag.)
 
6. Az adatkezelés célja:
a) A tag által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó azonosítása, valamint visszaigazolás kiküldésének lehetősége. Az adatokat a Karrier Iroda felhasználhatja statisztikai célokra.
 
b) A tag regisztrációja során az adatlapon kötelezően megadja a választott tagsági formát, melyek mindegyike tartalmazza a havonta kiküldött elektronikus hírlevél igénylését. Az adatok ilyen célú felhasználását a tag a hírlevélről való leiratkozással megtilthatja, melyre minden hírlevélben lehetőséget és elérhetőséget biztosít a Karrier Iroda.
 
c) Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a tag előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik a törvény alapján kötelező adattovábbításokra.
 
7. A kezelt adatok köre:
a) A tag által kötelezően megadott adatok: név, kar, szak, végzés éve, e-mail cím, tagsági típus, tagsági forma, kártyaátvétel módja. (A weboldalon történő regisztrációkor: felhasználónév, jelszó.)
 
b) A tag döntése alapján az alábbi adatok adhatóak meg:
- leánykori név,
- telefonszám,
- ország, település, utca, házszám, irányítószám.
 
c) A regisztrációt  vagy jelentkezést követően a Karrier Iroda által kezelt www.alumni.pte.hu oldalhoz kapcsolt adatbázisban a megadott adatok rögzítésre kerülnek. Az adatbázist a Karrier Iroda mindenkori munkatársai kezelik, akikre a Pécsi Tudományegyetem adatvédelmi szabályzata vonatkozik.
 
8. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:
A Karrier Iroda fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a tagok értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.
 
9. A tagok jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban
Személyes adataik kezeléséről a tagok tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tagok kérhetik adataik helyesbítését és törlését, ez utóbbi által a tagsági jogviszonyuk megszűntetését. A tájékoztatási és törlési igényt e-mailben az alumni@pte.hu címre kell eljuttatni. Az adatkezelő az igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül írásban (e-mail) nyújt tájékoztatást, vagy biztosítja az adatok törlését.
 
10. Jogérvényesítési lehetőségek:
 
Panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat és kezdeményezhet eljárást.
posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu
 
További bírósághoz fordulhat az Infotv. 22. §-a alapján. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.