Felhasználási feltételek

Üdvözöljük az Alumni Portál oldalán, a Pécsi Tudományegyetem Rektori Kabinet Kapcsolati Igazgatóság által üzemeltetett online közösségi portálon. Ez a honlap a Pécsi Tudományegyetem Rektori Kabinet Kapcsolati Igazgatóság Alumni és Vállalati Kapcsolatok Iroda - (székhely: 7622 Pécs Vasvári Pál u. 4., elérhetősége: alumni@pte.hu, továbbiakban „Alumni Portál”, vagy „Szolgáltató”) - tulajdona.

Az Alumni Portál használatával Ön elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.

A felhasználási feltételek módosításának lehetősége

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltéteket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával – azaz az Alumni Portálra történő belépéssel – elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.

A szolgáltatás

A szolgáltatás jelenti a www.alumni.pte.hu alatt elérhető közösségi keretrendszert beleértve annak összes szolgáltatását és funkcióját, továbbá a www.alumni.pte.hu oldalon történő megjelenítésre képes eszközök (képek, videók) igénybevételét.
A szolgáltatást a Pécsi Tudományegyetem Rektori Kabinet Kapcsolati és Nemzetköziesítési Igazgatóság Karrier Iroda nyújtja, mellyel kapcsolatban Ön megértette és elfogadja, hogy amennyiben regisztrálja magát a rendszerben, meg kell adnia az Adatkezelési nyilatkozatban részletesen feltüntetett adatokat.
Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy valamennyi felhasználó adatait, beleértve az Önéit is, az Alumni Portál összegyűjtse, felhalmozza és névtelenül integrálja valamint az így az Öntől és más felhasználóktól összegyűjtött adatokat anonim statisztikai és analitikus célokra felhasználja. Felhasználó hozzájárul, hogy a neve és végzésének éve a honlapon az évfolyamlistában
megjelenhessen. Az alumni rendszerbe való szolgáltatást csak természetes magánszemélyek vehetik igénybe.
Az Alumni Portál fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé megtagadja.

Tartalom

Az Alumni Portál, mint közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított információért. Az Alumni Portálon található bármely tartalom idézése, illetve felhasználása a források megjelölésével lehetséges. A forrás a „PTE”, bármely más esetben az aktuálisan megjelölt
forrás feltüntetése kötelező.
Ön megértette a jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek tiltását. A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat:

 

 • Az Alumni Portál bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;
 • Bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldalkereső vagy visszafejtő, illetve
 • bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel az Alumni Portál vagy annak
 • bármely része elérhető, módosítható vagy indexelhető;
 • Az Alumni Portál számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy
 • behatolási kísérlet (hacking);
 • Más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból;
 • Megszerzett anyagok publikálása;
 • Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve
 • tisztességtelen fondorlattal történő létesítése;
 • Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet
 • keltik, hogy azokat az Alumni Portál hivatalosan támogatja vagy hagyta jóvá;
 • Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek
 • továbbítása;
 • Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes
 • tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik;
 • Hamis vagy félrevezető információ rendelkezésre bocsátása. 

Szavatosság kizárása

Az Alumni Portál és annak tulajdonosa, társvállalatai, használatba adói, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárnak bármely és minden felelősséget az Alumni Portálon elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért,
jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért.
Ön beleegyezik abba, hogy az Alumni Portált és az Alumni Portál keretrendszerén belül megjelenített alkalmazásokat kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy az Alumni Portál nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.
Felek a Szerződéssel kapcsolatosan felmerülő vitájukat elsősorban békés úton, tárgyalásokkal kívánják egymással rendezni. Amennyiben a tárgyalások kezdetét követő 30 napon belül a Felek nem jutnak megegyezésre, úgy a Felek a Szerződéssel kapcsolatos jogvitára a helyi bíróság hatáskörébe tartozó perekre kikötik a Pécsi Városi Bíróság illetékességét, illetőleg a
megyei bíróság hatáskörébe tartozó perek esetében pedig a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény illetékességi szabályai az irányadóak.
A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak védelme érdekében (pl. belépési kód). A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának felhasználásával valósult meg.
Kártalanítás, kártérítés Ön beleegyezik abba, hogy az Alumni Portált kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely az Ön Alumni Portál használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered. Ezekben az esetekben az Alumni Portál írásban értesíti önt az igényről, perről vagy eljárásról.

Nemzetközi használat

Az internet globális természetéből fakadóan Ön hozzájárul ahhoz, hogy az interneten minden, a felhasználói magatartásra és elfogadható tartalomra vonatkozó helyi szabályt betart. Ön tudomásul veszi azt, hogy minden személyes adatot, információt és felhasználó által létrehozott tartalmat Magyarország területén, az Európai Unióban kontrollálnak, dolgoznak fel és tárolnak.