Élő jogszokások a kongresszus fókuszában

jún

01

Beküldte
admin

A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport (PTE KPVK), a Vásárhelyi Testamentum Alapítvány, az MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH), az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottságának Jogtörténeti Albizottsága és a Bölcsészettudományi Központ Néprajztudományi Intézet A hazai élő jogszokások címmel interdiszciplináris nemzetközi konferenciát szervezett június 1-2. között. A konferencia első napján a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottsága impozáns épületében ünnepélyes megnyitó, plenáris előadások és a Tárkány Szücs Ernő-díj átadása, valamint folyóiratbemutató várta az érdeklődőket.

A tizenegyedik Tárkány Szücs Ernő konferencia résztvevőit elsőként dr. Nagy Janka Teodóra, a PTE KPVK Szociális Tanulmányok Tanszék vezetője, a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport elnöke köszöntötte: “folytatjuk a hagyományt, hogy interdiszciplináris, nemzetközi konferenciát szerveztünk, amelynek keretében Tárkány Szücs Ernő gondolatainak különböző olvasatainak meghallgatása és új kutatási eredmények megismerése mellett Tagányi Károly életművét is szeretnénk a kutatásaink és vizsgálódásaink körébe vonni.”

Az eseményen jelen volt az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány részéről dr. Szili Katalin kurátor, aki megnyitó beszédében megosztotta, hogy rendkívül fontosnak tartja a kultúrtörténetünkhöz hozzájáruló szokásjog és ezirányú értékes kutatások egy diszciplínákon átívelő, nemzetközi tanácskozás keretében, majd később várhatóan egy tanulmánykötetben történő bemutatását.

“A jogtudomány rendkívül fontos. A nép szívében élő jogszokások, a különböző szabályok és ezeknek a kodifikációhoz való közük szintén egy rendkívül fontos tudományos kérdés”

- reflektált a konferencia témájára dr. Lénárd László, a PAB elnöke, az MTA rendes tagja, professor emeritus köszöntőjében, mely során a pécsi bizottság munkásságára, feladatára és regionális jelentőségére is kitért.

A Tárkány Szücs Ernő kutatócsoport nem csak a nevében, hanem szellemiségében is hordozza a névadó örökségét, amelyben fontos szerepet játszik a névadó fia, dr. Tárkány Szücs Attila, a Vásárhelyi Testamentum Alapítvány kurátora, aki üdvözölte a hallgatóságot. Dr. Szécsi Gábor, a PTE KPVK dékánja, arra hívta fel a figyelmet, hogy „a nagy tudomány” csak akkor maradhat életképes, ha reagál a változásokra, és

„kinyitja a tudomány és a kultúrák, a tudomány és a társadalom, valamint a régi és új kutatói nemzedék közötti határokat.”

„Elvileg minden elsős hallgató tudja, hogy a jog hatékonyságának két fő területet van, a jogalkotás és a jogalkalmazás hatékonysága. A jogalkotás hatékonyságánál Kajtár professzor külön szempontként határozta meg, hogy a kodifikátor tisztában van-e azzal, hogy mi az élő jog” – hangsúlyozta a nép vérébe átment jog kiemelt szerepét dr. Herger Csabáné, a PTE ÁJK Jogtörténeti Tanszék vezetője. Dr. Nagy Zoltán, a PTE BTK Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék vezetője is megosztotta gondolatait az ünnepélyes megnyitó alkalmával. Felidézte a hantik között végzett kutatómunkáját: „Tisztában voltam jogi gyakorlatokkal, az ezek mögötti elvekkel, majd megismerkedtem a helyi jogrenddel, és megértettem, hogy mi az a jogi pluralizmus, amikor a kodifikált jogszabályok és a tényleges joggyakorlatok között nincs feltétlenül összhang és főleg nem a mögöttük húzódó elvek között.”

Dr. Nagy Janka Teodóra laudációját követően a 2023-as Tárkány Szücs Ernő-díjakat is átadták. I. fokozatát, amely mintegy életműdíjként szolgál, dr. Mezey Barna, jogtörténész professzor, a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport társelnöke kapta “kutatói életműve, a jogtörténet, a jogi kultúrtörténet kutatása során elért kiemelkedő, a magyar jogi néprajz számára alapvető, értékteremtő tudományos munkája elismeréseként.”

A Tárkány Szücs Ernő-díj II. fokozatát pedig Szabó Ernő történésznek ítélték oda, a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport tudományos munkatársának “jogi néprajz, jogi kultúrtörténet-kutatása során elért, kiemelkedő teljesítménye, szakmai eredményei elismeréseként.”

A díjazottak a díszoklevelet és az emlékplakettet dr. Tárkány Szücs Attilától, a Vásárhelyi Testamentum Alapítvány kurátorától és dr. Balogh Balázstól, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatójától vehették át, majd rövid előadásaik során kutatásaikról számoltak be.

A konferencia második napján Szekszárdon folytatódik a tanácskozás szekcióelőadások formájában az élő jogszokások kapcsolatát vizsgálva a jogtudomány és néprajztudomány irányába, valamint az erdélyi jogszokások témakörében.