PTE és a Magna Charta Universitatum

nov

22

Beküldte
admin

A Magna Charta Observatory (MCO) október végén tartotta éves konferenciáját, ezúttal Lengyelországban. A rendezés jogát lengyelhonban első ízben elnyert Lódz-i Egyetemen a Pécsi Tudományegyetemet dr. Miseta Attila rektor és dr. Tarrósy István nemzetközi igazgató képviselte. A Magna Charta alapelvek betartásának felügyeletét, annak segítését végző szervezet eseményén a PTE megerősítette, hogy elkötelezett híve a szervezet értékközösségének. Magát a Magna Charta Universitatum-ot, annak 1988-ban megalkotott dokumentumát a PTE jogelődje szignálta. Az MCO-val kialakított szoros partnerség megnyilvánulása volt az is, hogy 2017-ben a PTE 650-es Jubileumi programjainak keretében Pécsett ülésezett a Magna Charta Observatory (Lásd erről: UnivPécs 2017/4-es teljes print lapszámát! – a szerk.). Az aktuális eseményről dr. Tarrósy Istvánt, a PTE Rektori Kabinet Nemzetközi Igazgatóságának vezetőjét kérdeztük.

Partnerség
„Érdemes időről időre jelen lenni ezeken a konferenciákon is, hiszen így nyílik lehetőség új kapcsolatok építésére, fenntartani a PTE-t övező figyelmet, és nem utolsó sorban meg tudjuk erősíteni azt, hogy fontosnak tartjuk azt az értékközösséget, melyet a Magna Charta Universitatum képvisel: ez 1988-as dokumentumhoz történt csatlakozásunk óta vezérelv a Pécsi Tudományegyetem számára. Az egykor aláírt dekrétum nemrég meg is újult, de a sok humán bizonytalansággal terhelt világunkban erre szükség is van” – szögezte le dr. Tarrósy István nemzetközi igazgató. Hozzátette: „A megreformált dokumentumot a lengyel konferencia keretében harmincnégy egyetem írta alá, közülük többen megerősítették – például az EDUC kapcsán is partnerintézményünk, a brnoi Masaryk Egyetem –, mások most csatlakoztak az aláírók köréhez. Utóbbiak között olyan lehetséges partnerek is megjelentek, mint az Egyesült Királyság több egyeteme,  illetve térségünkből is voltak jelen olyan felsőoktatási intézmények, melyek fontosak lehetnek számunkra  az elkövetkezendő időszakban.” Dr. Tarrósy István olyan ázsiai intézményeket is említett, melyek országaiból már van partner, de egy, a jövőben kibővített ottani kapcsolati háló potenciális  elemei lehetnek.

Szellemiség és reform
A Magna Charta az első európai egyetem, Bologna falai között született, és az eredetileg európai szövetség szorosan kapcsolódott a kontinens felsőoktatási terének jövőjéhez. A Magna Charta felügyelte az intézmények közötti kooperációt és hallgatói mobilitást és az egységes európai felsőoktatási tér létrejöttét elősegítő Bologna-folyamatot is. A Magna Chartában megjelenített alapelvek: az egyetem autonóm intézmény, az oktatás és kutatás egysége jellemzi a tevékenységét, érvényesíti a kutatás és az oktatás szabadságát, az európai humanista hagyományokra épít, azokat adja tovább. „A Magna Charta mára kibővült: az egész világ egyetemeinek van lehetősége arra, hogy csatlakozzon ezekhez az értékekhez, így a szervezet jóval túlmutat az európai kontextuson és jól manifesztája azt, hogy ez az értékközösség a felsőoktatási térben értelmet tud nyerni” – mondta el dr. Tarrósy István. „A PTE-vel az EDUC
kapcsán partneri szövetségben álló egyetemek is a grémium tagjai, és sokasodnak azok a magyar felsőoktatási intézmények, melyek régebbi elkötelezettségüket erősítik meg, illetve újonnan csatlakoznak. A Magna Charta Observatory igyekszik a történelem viharai kapcsán is döntéseket hozni: például a Brexit miatt az európai oktatási programokból kiszakadt egyesült királyságbeli egyetemek változatlanul a közösség tagjai maradtak, az orosz–ukrán háború miatt viszont a grémium felfüggesztette az orosz egyetemek jelenlétét a szövetségben” – mondta el a PTE nemzetközi igazgatója. A reformok kapcsán megjegyezte:

„Az alapvető értékek – az egyetemi autonómia, tolerancia, nyitottság a dialógusra, a szabad véleménynyilvánítás és vita lehetősége – nem változtak. Ugyanakkor azok a drámai változások, melyek globális szinten tartják bizonytalanságban az embereket, szükségessé teszik, hogy a szervezet a világ problémáival is foglalkozzék. Időről időre fontos megerősíteni azt, hogy az egyetemek alapvető funkciója ma is az, hogy az élethosszig tartó tanulás lehetőségének biztosítása és kutatás révén azon munkálkodjanak, hogy jobbá tegyék a világot és polgáraik életét.”

Water Week
„A konferencián belül volt egy blokk, melyet kifejezetten a vízzel foglalkozott, egyebek között azzal, hogy milyen szerepe van az egyetemeknek bolygónk vízkészletének megóvásában.  Az egyik legfontosabb kérdés a fenntarthatóság a multilaterális környezetben. E téren már több felsőoktatási intézmény teszi a dolgát, kurzusokat és workshopokat indítanak, kutatási projektek futnak. Egyebek között szó esett arról, hogy az UNESCO-nak is vannak ún. chair programjai, mely révén támogatást lehet nyerni tanszék alapítására. Ennek alapján gondoltunk arra Miseta Rektor Úrral, hogy

a 2024-es év International Seasons programjai közé felveszünk egy ún. Water Weeket, meghívva az ENSZ megfelelő szervezeteit, az EDUC szövetség tagjait, illetve magyar egyetemeket.

Nem előzmény nélküli a vízzel és annak fenntarthatóságával kapcsolatos téma a PTE-n sem – elég csak a Zöld Egyetem programjaira gondolnunk, illetve e téren is vannak kitüntetett nemzetközi kapcsolataink. Afrika kapcsán évek óta együttműködünk a Máltai Szeretetszolgálattal, mely a vízellátó rendszer szanitációjával kapcsolatban is kiemelt tevékenységet folytat Kelet-Afrikában (Lásd erről korábbi cikkeinket itt  és itt–  a szerk.). Akár egy kifejezetten a víz témájának dedikált campus kredites kurzus elindítását is el tudnám képzelni hosszabb távon” mondta el a PTE nemzetközi igazgatója.